تب دانلود

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

فیلم StreetDance 2 2012

خلاصه داستان :پس از تحمل تحقیر توسط خدمه شکست ناپذیر ، رقصنده خیابانی Ash (Hentschel) به دنبال جمع آوری بهترین رقصندگان از سراسر جهان برای بازی برگشت است.