تب دانلود

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

فیلم Dragon Soldiers 2020

فیلم Dragon Soldiers 2020

خلاصه داستان :فیلم Dragon Soldiers یا سربازان اژده ها : ک موجود کشنده در جنگلهایی که اطراف یک منطقه حومه ای را احاطه کرده اند پنهان می شود و باعث کشته شدن هر کسی می شود که نزدیک شود. یک گروه نخبه از سربازان وارد عمل می شوند.