تب دانلود

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

فیلم Sharon 1.2.3. 2018

خلاصه داستان :فیلم Sharon 1.2.3 : جونا نابغه ای است که به یک تاجر موفق تبدیل میشود ، فقط مشکل او این است که با دو دختر خیالی بنام شارون زندگی میکند ولی وقتی با یک شارون واقعی آشنا شده و عاشق او میشود اوضاع تغییر میکند .