سریال انیمیشنی The Adventures of Tintin

سریال انیمیشنی The Adventures of Tintin

- - - - - - | - - -
همراه با نسخه دوبله فارسی

فصل اول تن تن 

قسمت اول : Download
قسمت دوم : Download
قسمت سوم : Download
قسمت چهارم : Download

قسمت پنجم : Download

قسمت ششم : Download

فصل دوم تن تن 

قسمت اول : Download
قسمت دوم : Download
قسمت سوم : Download
قسمت چهارم : Download

قسمت پنجم : Download

قسمت ششم : Download

قسمت هفتم : Download
قسمت هشتم: Download
قسمت نهم : Download
قسمت دهم : Download

قسمت یازدهم : Download

قسمت دوازدهم : Download

قسمت سیزدهم : Download

[قسمت 01: عصای اسرار آمیز] [لینک کمکی]

[قسمت 02: اسرار کشتی طلایی] [لینک کمکی]

[قسمت 03: دریاچه کوسه ها] [لینک کمکی]

[قسمت 04: گنج راکام سرخ] [لینک کمکی]

[قسمت 05: پا گذاشتیم روی ماه] [لینک کمکی]

[قسمت 06: گوش شکسته] [لینک کمکی]

[قسمت 07: هدف کره ماه] [لینک کمکی]

[قسمت 08: هفت گوی بلورین] [لینک کمکی]

[قسمت 09: جواهرات کاستافیوره] [لینک کمکی]

[قسمت 10: جزیره سیاه] [لینک کمکی]

[قسمت 11: خرچنگ چنگال طلایی] [لینک کمکی]

[قسمت 12: کوسه های دریای سرخ] [لینک کمکی]

[قسمت 13: معبد خورشید] [لینک کمکی]

[قسمت 14: ماجراهای تورنسل] [لینک کمکی]

[قسمت 15: نیلوفر آبی] [لینک کمکی]

[قسمت 16: پرواز 714] [لینک کمکی]

[قسمت 17: راز اسب شاخدار] [لینک کمکی]

[قسمت 18: سرزمین طلای سیاه] [لینک کمکی]

[قسمت 19: ستاره های اسرار آمیز] [لینک کمکی]

[قسمت 20: سیگارهای فرعون] [لینک کمکی]

[قسمت 21: تن تن در آمریکا] [لینک کمکی]

[قسمت 22: تن تن در تبت] [لینک کمکی]

۱. تن‌تن در سرزمین روس ها (۱۹۲۹)

۲. تن‌تن در کنگو (۱۹۳۱)

۳. تن‌تن در آمریکا (۱۹۳۲)

۴. سیگارهای فرعون (۱۹۳۴)

۵. گل آبی (۱۹۳۶)

۶. گوش شکسته (۱۹۳۷)

۷. جزیره سیاه (۱۹۳۸)

۸. عصای اسرار آمیز (۱۹۳۹)

۹. خرچنگ پنجه طلایی (۱۹۴۱)

۱۰. ستاره اسرار آمیز (۱۹۴۲)

۱۱. راز اسب شاخدار (۱۹۴۳)

۱۲. گنجهای راکام سرخ (۱۹۴۴)

۱۳. هفت گوی بلورین (۱۹۴۸)

۱۴. معبد خورشید (۱۹۴۹)

۱۵. سرزمین طلای سیاه (۱۹۵۰)

۱۶. هدف کره ماه (۱۹۵۳)

۱۷. به ماه قدم گذاشتیم (۱۹۵۴)

۱۸. ماجرای تورنسل (۱۹۵۶)

۱۹. کوسه‌های دریای سرخ (۱۹۵۸)

۲۰. تن‌تن در تبت (۱۹۶۰)

۲۱. جواهرات کاستافیوره (۱۹۶۳)

۲۲. پرواز شماره ۷۱۴ (۱۹۶۸)

۲۳. تن‌تن و پیکاروها (۱۹۷۶)

۲۴. تن‌تن و هنر الفبا (۱۹۸۳ ناتمام)

((فقط قسمت 3 که دریاچه کوسه هاس .سینماییه. و اصلا چنین قسمتی توی کتابهای تن تن نیست. ))
با این حساب بعد از اسرار کشتی طلایی با ید گنجهای راکام سرخ رو ببینید.
در ضمن قسمتهای: تن تن در سرزمین روس ها_
تن تن در کنگو و هنر الفبا اصلا انیمیشنش ساخته نشده

  • 0
  • 32 بازدید
سریال های مشابه
دیدگاه بگذارید 0