تب دانلود

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

سریال Black Mirror
جز 250 سریال برتر با رتبه 51

سریال Black Mirror

خلاصه داستان :سریال بک میرور یا اینه سیاه سریالی علمی تخیلی تلقی می شود که به داستان های نواوری های جدید دراینده یا حال که باعث تغییر شکل زندگی انسانی و ایجاد چالش های جدید و حل نشدنی برای اوست . هر قسمت از این سریال توسط بازیگران متفاوتی ساخته شده که داستان های متفاوتی را روایت می کند که می تواند در زمان حال یا اینده نزدیک و حتی اینده دور اتفاق بی افتد.