تب دانلود

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

مستند The Vietnam War
جز 250 سریال برتر با رتبه 19

مستند The Vietnam War

خلاصه داستان :این مجموعه مستند به صورت عمیق و جزئی به ابعاد انسانی داستان حماسیِ یکی از مهمترین، تفرقه اندازترین و بحث برانگیزترین رویدادهای تاریخی و جنگی از طریق گفتگو با 80 شاهد عینی می پردازد که قبلا هیچ کجا بیان نشده است ...